Project Brinkers: Collectieve waterzuivering

Project BRINKERS: de volgende stap voor collectieve waterzuivering

Agrimaco, DLV glas & energie en Delphy hebben onder de naam
Project BRINKERS een totaalaanpak ontwikkeld om tuinderscollectieven én individuele bedrijven te helpen met de aanpak van de verplichte zuivering van afvalwater. Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht het water dat ze lozen te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. 

Een gezamenlijke aanpak als collectief kan voordelen bieden. Project BRINKERS heeft een QuickScan ontwikkeld om hierin richting en mogelijkheden te bepalen. De deelnemers van een collectief leveren via een digitale vragenlijst de benodigde gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in een rapportage met daarin het geraamde lozingsvolume van het collectief, benadering van de kosten en de mogelijke voordelen en knelpunten van een gezamenlijke aanpak. Dit rapport wordt door Project BRINKERS in een gesprek met het collectief teruggekoppeld, met een advies over vervolgstappen die genomen kunnen worden. Deze QuickScan is een eerste stap om tegen beheersbare kosten de richting te bepalen om te kunnen komen tot passende oplossingen voor de deelnemende bedrijven.


 

Voor meer gedetailleerd inzicht in maatregelen en oplossingsrichtingen voor een individueel bedrijf kan ook een QuickScan Bedrijf worden geleverd. Deze rapportage geeft o.a. inzicht in waterstromen van het bedrijf, mogelijkheden om lozingen te verminderen en een benadering van de zuiveringskosten.

Voor bedrijven die willen kiezen voor de collectieve aanpak bestaat de mogelijkheid om - mits de noodzaak aannemelijk wordt gemaakt - uitstel te verkrijgen van de zuiveringsverplichting tot uiterlijk 1 januari 2021. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voor het eind van 2016 reeds een business case zijn uitgewerkt. Het is dus van belang op tijd te beginnen om die datum te kunnen halen!


Meer informatie en aanmelden kan via QuickScan Waterzuivering: info en aanvragen en de websites van de partners in Project BRINKERS.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Delphy:                  Jaap Bij de Vaate (0626 518 675)
DLV glas & energie: Arjan van Antwerpen (0626 518 700)
Agrimaco:              Teun Biemond (0621 573 733)

Alle benodigde kennis is voorhanden in het team van Project BRINKERS:

  • Delphy - voor teelttechniek en bedrijfsvoering – voor optimalisatie van de huidige bedrijfsvoering om het volume te zuiveren lozingswater zo klein mogelijk te maken; 
  • DLV glas & energie – voor de technische uitrusting van individuele bedrijven en technische inpassing van collectieve oplossingen; 
  • Agrimaco – voor alle organisatorische en economische vraagstukken waar u bij samenwerking in collectieven mee te maken heeft.

Project Brinkers: Collectieve waterzuivering-01 Project Brinkers: Collectieve waterzuivering-02 Project Brinkers: Collectieve waterzuivering-03

Uitgelicht

Vacatures

 

Wij zijn per direct op zoek naar:

* (aankomend) Projectleider

* Specialist/adviseur elektra, watertechniek

* Technisch tekenaar

 

Klik op de vacature voor meer informatie. Project De Wijnpers - België 
Projectleider DLVge: Marcel Verbeek
i.s.m. Rimanque en A2D Architecten.

 

Vacatures